Plan Dellewal

Op een unieke locatie past een unieke invulling

Inleiding

In 2011 is WestCord Hotels benaderd door het College van B&W van Terschelling of zij belangstelling had om de grond van Dellewal over te nemen en hiervoor plannen te ontwikkelen. Nadat het College van B&W begin januari 2012 de financiele en ruimtelijke uitgangspunten en voorwaarden voor de ontwikkeling heeft bekend gemaakt is WestCord Hotels gestart met het maken van concrete plannen.

Zorgvuldige inpassing in het landschap

Uitgangspunten

Op basis van deze uitgangspunten heeft WestCord Hotels de stedenbouwkundige in samenwerking met de architecten studie laten verrichten. In mei 2012 is het resultaat van deze studie gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Terschelling met behulp van een maquette, tekeningen en een visuele presentatie. De Gemeenteraad reageerde positief en de bijeenkomst werd met enthousiasme voor de plannen afgesloten.

Door de Gemeenteraad tussentijds te informeren kon het College van B&W aannemen dat met het in procedure brengen van de plannen de Gemeenteraad medewerking zou verlenen. Het College van B&W heeft in navolging hierop een concept overeenkomst aan WestCord Hotels voorgelegd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een definitieve samenwerkingsoverkomst tussen beide partijen.

  • Het realiseren van een bebouwing die de Dellewal beeĢˆindigt en een inleiding vormt op het naastliggende duingebied.
  • Zorgvuldige inpassing in het landschap, waarbij het landschappelijke karakter gehandhaafd blijft.
  • Het bewaren van het bestaande silhouet van het duingebied vanaf zeezijde.
  • Het niet zichtbaar zijn van de nieuwbouw vanaf de Burgemeester van Heusdenweg.
  • Het handhaven van de bestaande wandel- en fietsstructuren.
  • Het realiseren van functioneel en economisch haalbare bebouwing als uitbreiding op het bestaande hotel.
  • Het opnemen van recreatieve openbare voorzieningen zoals wellness, zaalruimte en eventueel theater.

Functioneel en economisch haalbare bebouwing

Landschappelijke inpassing

De bebouwing is zodanig ontworpen dat het een samenspel aangaat met duinlandschap en optimaal geïntegreerd is met dit karakteristieke landschap. Het grootste gedeelte van de totale bebouwing bevindt zich ondergronds in het duin.

De nieuwbouw is drie bouwlagen hoog en ligt met de bovenzijde onder de duinen die zich tussen de Burgemeester van Heusdenweg en de Waddenzee bevinden. Deze duinen onttrekken hierdoor het zicht op de nieuwbouw vanaf de Burgemeester van Heusdenweg. Hiermee blijft ook de duin contour zonder onderbreking gehandhaafd.

Tussen de beide gebouwdelen loopt het landschap door over de ondergrondse corridor . Het duin is hier ook toegankelijk voor publiek, via een nieuw aan te brengen wandelroute die een uitbreiding vormt op het huidige netwerk.

Aan de voorzijde, waar de bebouwing het meest zichtbaar wordt, is een doorlopende houten structuur aangebracht in de vorm van een remmingswerk. Dit bestaat uit houten kolommen en balken met daarachter de balkons als plankieren. Met deze structuur wordt een landschappelijk element aangebracht die het zicht op de directe bebouwing een landschappelijk uiterlijk geeft.

Aan de zijde van de jachthaven begint het voorste langwerpige gebouw met een bouwhoogte van één laag en loopt terrasgewijs langzaam uit op een drie-laags gebouw. Vanaf de jachthaven is de bebouwing niet of nauwelijks zichtbaar, mede doordat de onderste bouwlaag van het voorste gebouwdeel hier geheel in het duin verdwijnt.

Zowel vanuit de nieuwbouw als rondom de bebouwing blijft het landschap optimaal beleefbaar. Van de 9000m2 aangekochte grond is slechts ca. 2200 m2 bebouwd. Het overige deel wordt waar nodig heringericht en blijft geheel gehandhaafd als natuur.

De nieuwbouw is niet zichtbaar
vanaf de Burgemeester van Heusdenweg

Programma

De uitbreiding van hotel Schylge voorziet in een uitgebreid wellness en beauty programma, een bioscoopzaal, algemene zaalruimte en ca. 70 hotelkamers.

Deze programma onderdelen faciliteren een uitbreiding op de bestaande publieke voorzieningen op het eiland, en is dus ook bedoeld voor de eilanders en toeristen die op andere plekken van het eiland verblijven. Vanaf de Burgemeester van Heusdenweg zijn deze voorzieningen bereikbaar door middel van een eigen entree.

Aan de voorzijde van de bebouwing liggen de hotelkamers, die zicht hebben op de Waddenzee. Deze hotelkamers zijn toegankelijk door een gangzone die zich in het duin bevindt met grote vides, waardoor licht van boven komt.

Een unieke additie in het plan is de wellness van ruim 1.100 m2. Een wellness faciliteit op deze schaal is voor Terschelling bijzonder en biedt het eiland mogelijkheden om meer en nieuwe type gasten te ontvangen.

Het Hotel

WestCord Hotel Schylge opende in 1994. Het hotel ontvangt jaarlijks gemiddeld 42.000 gasten. Als werkgever biedt het hotel nu werkgelegenheid aan 18 eilanders en een leer/werkplek voor nog zo een 20 eilander studenten.

En nu

Samenwerking

In augustus 2013 werd door WestCord Hotels deze samenwerkingsovereenkomst getekend en door het College van B&W bevestigd. In de samenwerkingsovereenkomst is geen voorbehoud goedkeuring raad opgenomen. Verbazingwekkend is dan ook dat de raad op 17 december 2013 heeft aangegeven niets meer in het plan te zien.

WestCord Hotels kan hier niet mee akkoord gaan omdat de samenwerkingsovereenkomst niet is nagekomen en de raad in mei 2012 het College van B&W groen licht heeft gegeven om het plan stedenbouwkundig uit te werken en dus tot grondverkoop over te gaan. Grondverkoop is namelijk gedelegeerd aan het College van B&W en niet aan de raad.